Bessel van der Kolk vertelt: op déze verrassende manieren kun je van trauma helen

Door Holistik, auteur Nathalie Meertens

Vroeger werd gedacht dat trauma zelden voorkwam. Dat het om uitzonderlijke, eenmalige gebeurtenissen ging. Inmiddels weten we dat de meeste mensen op een bepaald punt in hun leven te maken krijgen met trauma. En dat trauma in veel gevallen langdurig is, zoals in een gewelddadige relatie bijvoorbeeld. Ook de manier waarop we traumaherstel benaderen is veranderd.

Lees verder…