Ik wil met je praten…

campagneDoor: www.ikwilmetjepraten.nu
Vroeg of laat krijgt ieder mens met de dood te maken. Toch praten de meeste mensen maar weinig over deze laatste fase van het leven. De coalitie ‘Van Betekenis tot het einde’ wil met de Campagne ‘Ik wil met je praten” stimuleren dat mensen meer ruimte en aandacht hebben voor de laatste fase van hun leven en draagt daarmee bij aan de doelstellingen van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg.

Lees meer…