Antoinette van Herpen

Eigen-wijs rouwen

Een tekst van Johan Maes, te lezen op de website van het Landelijk Steunpunt Rouw. “Hoe vaak hoor je als rouwende niet: “Je moet je verlies verwerken; je moet door […]