Over PuurPotentieel

PuurPotentieel begeleidt individuele personen, families, teams en andere vormen van groepen die te maken krijgen met ingrijpende veranderingen of verliezen, om hierin een nieuwe balans te vinden. Het creëren van ontspanning in de situatie is een belangrijke weg om (opnieuw) verbinding te krijgen met veranderde omstandigheden. PuurPotentieel helpt om de weg naar binnen te gaan en te ontdekken wat daar te halen is, om dit vervolgens naar buiten te brengen. Betekenis vinden in een verlies is niet altijd makkelijk, maar als je kunt ontdekken wat je zelf voor betekenis kan geven aan je verdere leven, voor wie en op welke manier, krijgt de ingrijpende verandering nieuwe persoonlijke waarde.
*PuurPotentieel voert tevens de naam PuurAfscheid bij enkele van haar werkzaamheden.

Persoonlijke binding

Plotseling veranderende levensomstandigheden of het meemaken van een ingrijpend verlies kunnen grote impact op je leven hebben. Hoe groter de persoonlijke binding met deze omstandigheden en/of met de betrokken personen is, hoe meer dit de situatie beïnvloedt waarin je terecht bent gekomen. Hierbij spelen uiteraard ook je karakter en de manier waarop je doorgaans in het leven staat belangrijke rollen. Met een zekere mate van veerkracht, die we allemaal in ons hebben, lukt het vaak wel ons aan te passen aan de veranderde situatie of een nieuwe weg te vinden.

Kruis- en keerpunten van ons leven

Maar, op de kruis- en keerpunten van ons leven liggen vaak ook enorme uitdagingen, waarin we letterlijk en figuurlijk vast kunnen lopen. Deze situaties kunnen zich voordoen op alle denkbare levensterreinen; familie, relaties, werk, gezondheid, e.a. Zowel de persoonlijke reacties op het verlies van een dierbare, als die op een ingrijpende verandering in je leven kunnen beschouwd worden als processen van rouw. Deze kunnen zich op verschillende manieren uiten; via het lichaam, gedachten, gevoelens, dromen, in de manier waarop je naar de wereld kijkt en de manier waarop je naar jezelf kijkt.

Verdriet en rouw

Verdriet en rouw zijn universele gegevens, maar tegelijk ook heel persoonlijk en individueel. Iedereen beleeft dit op eigen wijze, gekleurd door eerdere ervaringen, overtuigingen, achtergronden zoals gezin en cultuur. Bovendien geldt voor iedereen een eigen tijdsspanne, die slecht te voorspellen is. Rouw is vrijwel nooit een lineair proces, gevoelens of emoties laten zich afwisselend en soms ook totaal onverwacht zien. Het is heel normaal om door de verschillende gevoelens heen te ‘slingeren’.

Nieuwe richting

Weten waar je op zo ‘n moment in je leven staat helpt om je leven nieuwe richting en betekenis te geven. Het is vaak nodig om gevoelens over de situatie te verkennen, te uiten, en vooral ook te doorleven. Het zal niet altijd vanzelf gaan, maar alle hulpmiddelen en antwoorden die voor jou nodig zijn, zijn juist binnen jou zelf te vinden. Het zetten van stappen is essentieel om verder te kunnen gaan en in harmonie te komen met de nieuwe omstandigheden. PuurPotentieel kan in dit proces een belangrijke ondersteunende rol spelen.