Zelfreflectie en eigen verantwoordelijkheid

Reflectie en verantwoordelijkheidPersoonlijke ontwikkeling is nodig om ons oorspronkelijke potentieel aan te boren en zo volledig mogelijk te benutten. Het is ieders eigen keuze om aan zichzelf te willen werken. Wanneer we bewust naar onszelf durven te kijken, zelfkennis vergroten, eigen bewustzijn uitbreiden en reflectieve vragen durven te stellen, dringen we steeds dieper door in de waarheid van onze eigen aard, het innerlijke zelf. Door te luisteren naar onze werkelijke behoeften en daar ook voor te gaan staan, kunnen we als mens vanuit het óverleven, gaan bewegen naar een daadwerkelijk plezierig en vervuld leven. Hiermee kunnen we ons persoonlijke en unieke kompas gaan volgen. Tegelijkertijd stelt het ons in staat om mede vorm te geven aan een betere wereld!

Met onszelf bezig zijn

Over het algemeen wordt het niet als wenselijk ervaren om onszelf op de eerste plaats te zetten. We zijn gewend ons aan te passen aan dat wat van ons in de buitenwereld verwacht wordt. Maar om goed te kunnen luisteren naar onze innerlijke stem hebben we het nodig om dichtbij onszelf te blijven. Juist dan zijn we in staat om ook goed naar een ander te kunnen luisteren, en de ander te zien in zijn of haar ware potentie. Dan kunnen we werkelijk dienstbaar zijn aan de mensen om ons heen en zien wat er nòdig is. Een noodzakelijke voorwaarde is om altijd verantwoordelijkheid te nemen voor jezelf. Het besef te hebben dat je hoe dan ook altijd ZELF een keuze hebt, en de ander ook.

(On)bewuste drijfveren

Om klachten en problemen in ons leven echt te kunnen aanpakken zullen we de oplossing altijd in onszelf moeten zoeken. Dit bevordert onderscheidingsvermogen, en hierdoor worden we bewuster en eerlijker over (soms diepliggende) persoonlijke behoeften. Het uitgangspunt van PuurPotentieel is dat de antwoorden, hoe dan ook, altijd in onszelf zijn te vinden! Zodra we inzicht krijgen in de oorzaak van persoonlijke problemen, en eigen (on)bewuste drijfveren begrijpen, kunnen we daadwerkelijk de keuze maken om te veranderen. De ervaring leert dat als je de oplossing voor een probleem buiten jezelf zoekt, deze oplossing meestal niet lang staande blijft. Dit leidt vaak alleen maar tot herhaling van datgene dat al was, want een ander kan jouw moeilijkheden niet oplossen. Het gevolg is dat de problemen onoverzichtelijker kunnen worden of zelfs heviger.

Focus op onderliggende oorzaken

PuurPotentieel helpt je bij het vinden van jouw antwoorden en oplossingen, door samen met jou de diepte in te gaan en af te dalen in jouw innerlijke zelf. Vaak is een klacht een symptoom van een onderliggend probleem. We richten ons er zoveel mogelijk op de oorzaak van problemen aan te pakken en niet om de symptomen te bestrijden. Het grote voordeel hiervan is, dat, wanneer de bron direct wordt aangepakt, de bijbehorende symptomen veelal vanzelf verdwijnen. Ieder mens is uniek en op eigen wijze ‘bereikbaar’. Op basis van kennis, intuïtie en zorgvuldig waarnemen, kies ik voor de meest passende benadering in het moment. Een van de werkvormen die hierbij kan worden ingezet is bijvoorbeeld de StemDialoog.