EMDR

EMDR

EMDR* is een therapievorm die ingezet kan worden voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen, zoals PTSS**. Dit kan veroorzaakt zijn door een verkeersongeval, geweldsmisdrijf of andere schokkende ervaringen die veel invloed op iemands leven hebben gehad. Steeds opdringende herinneringen en gevoelens hinderen de betrokkene bij het vinden van een acceptabele manier van leven. EMDR is ook geschikt om klachten te behandelen die zijn ontstaan naar aanleiding van ingrijpende gebeurtenissen die sporen in het geheugen hebben nagelaten waar men nog steeds last van blijft houden. Eigenlijk alle psychische aandoeningen die relateren aan vermijdingsgedrag, somberheid, gevoelens van angst, schaamte, schuld of boosheid kunnen met de EMDR- protocollen worden behandeld. EMDR helpt om herinneringen aan de traumatische of ingrijpende gebeurtenissen te verwerken, en daarmee klachten te verminderen of te laten verdwijnen.

Hoe werkt het in de praktijk?

In eerste instantie wordt er een uitgebreide inventarisatie gemaakt van het ontstaan en de achtergronden van de klachten. Er wordt gekeken naar persoonlijke kenmerken, de ‘last’ die wordt ondervonden en de eigen draagkracht van de cliënt. Vanuit de indicatiestelling wordt bepaald of EMDR kan worden ingezet. De therapievorm begint met het verzamelen van informatie over de gebeurtenis, waarbij het verwerkingsproces al wordt opgestart. De bedoeling van de procedure is dat er een stroom van gedachten, beelden, gevoelens en lichamelijke reacties op gang wordt gebracht. Met behulp van een afleidende stimulus, bijvoorbeeld oogbewegingen die worden opgewekt door het volgen van een heen en weer bewegende hand of afwisselende geluiden op het linker- en rechteroor, wordt het proces op gang gebracht. Tussendoor worden steeds vragen gesteld, en ondertussen verandert de beleving t.a.v. de gebeurtenis. Uiteindelijk wordt er voor gezorgd dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Het kan zijn dat er meerdere sessies voor nodig zijn om de verschillende lagen van de herinneringen helemaal te doorgronden.

Mechanisme

Het sterk denken aan de traumatische gebeurtenis, in combinatie met de afleidende stimulus, zet het natuurlijke verwerkingssysteem in beweging. Veel van onze dagelijkse ervaringen worden tijdens onze slaap verwerkt en zo in het lange termijngeheugen opgeslagen. Maar bij ingrijpende gebeurtenissen kan dit worden geblokkeerd, omdat de gedachten hieraan teveel van ons werkgeheugen vragen en er daardoor steeds minder ‘natuurlijke’ verwerking kan plaatsvinden. Een verklaring van het effect van EMDR is dat de bilaterale stimulatie tijdens de EMDR- procedure concurreert met dit werkgeheugen. Hierdoor kunnen de intense en levendige herinneringen aan de gebeurtenis worden afgevlakt en uiteindelijk alsnog in het lange termijngeheugen worden opgeslagen, zónder de emotionele lading. Daardoor ontstaat de mogelijkheid om een andere betekenis aan de belevenis toe te kennen.

*EMDR = Eye Movement Desensitization and Reprocessing
**PTSS = Post Traumatische Stress Stoornis

PuurPotentieel kan je helpen om herinneringen aan de traumatische of ingrijpende gebeurtenissen te verwerken, en daarmee klachten te verminderen of te laten verdwijnen. Neem contact op via het contactformulier om te informeren naar de mogelijkheden of maak een afspraak voor een (kosteloos) kennismakingsgesprek.