Traumabegeleiding, op weg naar een nieuwe balans

TraumabegeleidingSommige gebeurtenissen of veranderingen kunnen zo ingrijpend of confronterend zijn dat er intense gevoelens van machteloosheid, angst of wanhoop door ontstaan. Dit heeft  grote impact en kan het leven drastisch verstoren. Zo ’n gebeurtenis noemen we dan traumatisch. Traumatische ervaringen kunnen acuut en onverwacht zijn waarbij de gebeurtenis op zichzelf staat. Of ze vinden in een groter tijdsbestek plaats waardoor er permanente dreiging of een opeenstapeling van schokkende gebeurtenissen wordt ervaren.

Mogelijke gevolgen

Een traumatische ervaring kan verschillende verschijnselen veroorzaken; angstreacties, verdringing, dissociatie, vervreemding, vervlakking, herbeleving, dwangmatigheden, slaapstoornissen, spanning, prikkelbaarheid, depressieve gevoelens, e.a. Het verwerken hiervan heeft tijd en aandacht nodig. Sommige mensen lijken op het oog wel min of meer door traumatische ervaringen heen te komen. Maar innerlijk kan er soms zoveel zijn aangericht dat het diepgaande effecten heeft op de manier waarop het leven daarna wordt ervaren.  Dit kan zich uiten in een vertekende beleving van de werkelijkheid, verandering van het toekomstbesef en verandering van de bewustzijnstoestand. Soms zijn klachten zo ernstig dat men niet meer normaal kan functioneren en/ of niet meer in staat is te werken. Als een trauma niet goed verwerkt wordt kan een posttraumatische stressstoornis (= angststoornis) ontstaan.

Aanzet tot verwerking

Zodra je merkt dat je te maken hebt met een of meerdere van bovenstaande verschijnselen, is het belangrijk om te delen wat er in je omgaat en waar je tegenaan loopt. Als het niet goed mogelijk is om dit met je naaste omgeving te doen is het erg zinvol om professionele hulp in te schakelen. De opvang na een traumatische ervaring bepaalt in grote mate de mogelijkheid tot herstel hiervan. Het is van belang om in een vroegtijdig stadium begrip over het ontstaan van trauma ’s en de mogelijkheden tot verwerken ervan te verkrijgen. Tijd, ruimte, rust en veiligheid zijn hierbij belangrijke aspecten.

Een nieuwe balans

PuurPotentieel begeleidt jou op warme, persoonlijke en eigen wijze in een veilige omgeving waar je helemaal jezelf kunt zijn. Al  jouw pure gevoelens, emoties en belevingen mogen naar buiten worden gebracht, in jouw eigen tempo, zonder oordeel. We creëren ruimte in jezelf, weg uit de drukte & chaos zodat de vastgezette energie nieuwe wegen kan vinden. Zorgvuldig begeleid zetten we samen (nieuwe) hulpbronnen in, zodat er inzicht en bewustwording kan ontstaan. We onderzoeken wat jouw kwetsbare plekken zijn.  Samen ontdekken we wat jij nodig hebt om tot antwoorden en een nieuwe balans in jezelf te komen, zodat je je leven weer in eigen hand kunt nemen.

Onverdeelde aandacht en zorg met een constante factor doen oude pijn ‘smelten’.

PuurPotentieel kan je helpen om herinneringen aan de traumatische of ingrijpende gebeurtenissen te verwerken, en daarmee klachten te verminderen of te laten verdwijnen. Neem contact op via het contactformulier om te informeren naar de mogelijkheden of maak een afspraak voor een (kosteloos) kennismakingsgesprek.