Transitieplan

TransitieplanVerlieservaringen en ingrijpende veranderingen kunnen dusdanige impact op iemand hebben, dat dit hun dagelijks leven enorm beïnvloedt. Dit heeft zijn weerslag op hoe iemand in zijn of haar vel zit, persoonlijk gedrag, en zeker ook op het uitoefenen van een functie op het werk. Naast de mogelijkheid van verminderde productiviteit bestaat het risico op meer fouten en eventuele ongelukken. Het is belangrijk om hierbij stil te staan met aandacht, tijd en geduld. Niet alleen om risico ’s en kosten te drukken, maar juist om mensen te helpen omgaan met hun nieuwe situatie, zodat het hen verder kan brengen. Een degelijk transitieplan is zowel in het belang van de (waardevolle) medewerker als van het bedrijf.

Verbinding en veerkracht

Weten wat er speelt, wat er in mensen omgaat en aandacht voor hun rouwproces helpt mensen om verbonden te blijven en tegelijkertijd vanuit hun eigen veerkracht nieuw evenwicht te vinden. Ook is het nodig om eerlijk te zijn over verwachtingen en heldere, concrete afspraken te maken. Dit geeft structuur, waardoor emoties en persoonlijk gedrag begrensd blijven. Houvast en een veilige bedding zijn het resultaat.

Een transitieplan helpt om zowel de persoon of personen in kwestie kaders te geven, als de organisatie of leidinggevende zelf. Binnen het plan worden tijd, ruimte en aandacht georganiseerd en goede afspraken gemaakt voor debriefing. Rouwtaken en rouwmodellen worden er in meegenomen, en ook eventueel te verwachten obstakels. De verschillende lagen van verandering, de verschillende fasen en ook de betrokken personen worden er in omschreven. Een zakelijk contract maakt (tijdelijk) plaats voor een psychologisch en mensgericht contract. Hierin worden toezeggingen en verplichtingen opgenomen, toekomstmogelijkheden en vormen van waardering. Dit tijdelijke contract mag aan verandering onderhevig blijven. Hierdoor kan loyaliteit aan de organisatie blijven bestaan, zonder dat iemand zich te veel onder druk gezet voelt. De opbrengst hiervan zal zijn dat het verlies op een goede manier verweven kan raken, dat er een positieve oriëntatie op herstel kan plaatsvinden, en dat de verandering geaccepteerd en geïntegreerd kan worden.

Heldere doelstelling

PuurPotentieel kan dit transitieplan opstellen, faciliteren en begeleiden. In nauwe samenhang met betrokkenen en het management wordt een platform gecreëerd voor open communicatie, transparantie en positieve opbouw. Na een uitgebreide inventarisatie kan er een stappenplan met heldere doelstelling en met bijpassend tijdsbestek worden vastgesteld. De uiteindelijke insteek is dat voor iedereen opnieuw het kompas kan worden ingesteld met wederzijds commitment en werkplezier. Hiermee heeft het veranderingsproces dan een bijdrage geleverd aan een nieuwe en waardevolle betekenis.