Verlies in organisaties

Verlies in organisatiesVerlies is van alle tijden en kent vele vormen. Ieder mens krijgt vroeg of laat met meerdere vormen te maken. Mensen maken naast hun eigen families actief deel uit van allerlei organisaties; verenigingen, scholen, bedrijven en andere gemeenschappen. Deze organisaties krijgen hierdoor onherroepelijk ook te maken met deze vormen van verlies. Mensen verliezen een dierbare, krijgen een miskraam, verliezen hun collega, worden ontslagen, worden ziek waardoor ze een stuk levensperspectief kwijtraken, krijgen een andere rol of functie door reorganisatie, e.a. Al deze ingrijpende gebeurtenissen kunnen een persoonlijk rouwproces op gang brengen, wat ook binnen de werkzaamheden en activiteiten weerspiegeld zal worden.

Ruimte, tijd en aandacht voor rouw

Iedereen kent persoonlijke verliezen, en toch is het nog voor veel mensen ongebruikelijk hierover open en/ of uitvoerig te praten. Rouw is dan ook geen gemakkelijk onderwerp. Ook binnen organisaties wordt aan de aspecten rouw en verlies vaak geen ruimte, tijd en aandacht gegeven, laat staan aan de betekenis hiervan. Het komt soms voor dat een verlies niet eens wordt opgemerkt. Of, als het wel wordt opgemerkt, dan wordt er soms niet goed bij stilgestaan wat dit betekent. Er is vluchtige aandacht, er komen goedbedoelde woorden of adviezen, en na een eerste reactie komt het vervolgens nog maar weinig ter sprake. Zo snel mogelijk terug naar de (veilige en bekende) orde van de dag. Dit komt vaak ook voort uit het feit dat mensen niet weten hoe om te gaan met het verdriet van anderen of zelf nog niet een dergelijk verlies hebben meegemaakt.

Handelingsverlegenheid

Het omgaan met rouw en verlies leidt veelal tot handelingsverlegenheid bij omstanders. Het idee bestaat soms dat als je het verdriet met rust laat, het sneller voorbij gaat. Het kan ook confronterend zijn of een belemmering zijn voor onze eigen omgang hiermee, we worden ons weer bewust van de eindigheid van ons leven of omstandigheden. En binnen organisaties moeten werkzaamheden en de activiteiten door blijven gaan, waardoor het vinden van balans hierin niet makkelijk is.

Ziekteverzuim

Rouwprocessen die niet voldoende tot uiting mogen of kunnen komen, kunnen leiden tot lichamelijke en mentale gezondheidsproblemen. Het effect voor de organisatie kan zijn dat er verminderde motivatie, verbinding en betrokkenheid is, en het kan leiden tot ziekteverzuim. Vermindering van productiviteit leidt tot kosten. Het rouwproces van een medewerker maakt dat er een balans is verstoord, en het bijbehorende verdriet wil worden gevoeld, erkend en geuit. Hij of zij heeft het nodig om vanuit een veilige en vertrouwde basis ruimte te krijgen om door het rouwproces heen te gaan! Pas dan kan er opnieuw verbinding worden gelegd met de organisatie, de omgeving en de bijbehorende werkzaamheden. Aandacht, tijd en geduld voor rouw leiden uiteindelijk tot lagere kosten, meer bedding en structuur.

Wat is er nodig? Lees verder…