Wat is er nodig?

Wat is er nodigHet omgaan met verlies en verdriet is voor iedereen een uniek proces. Alles wat het karakter heeft van een dierbaar iets of iemand kan een rouwproces op gang brengen. Het is dan ook niet te voorspellen hoe verschillende mensen met welk verlies zullen omgaan. Voor iedereen kan zich iets anders afspelen, binnen verschillende tijdskaders, en wat iemand nodig heeft is per persoon verschillend. In het algemeen kun je stellen dat, naast een veilige en vertrouwde basis, het belangrijk is om aandachtig te (blijven) luisteren, ruimte en tegelijkertijd nabijheid en betrokkenheid, maar ook een zekere structuur te bieden.

Meer weten kan helpen!

Vooral van importantie, zeker voor leidinggevenden en HR- managers, is meer inzicht te hebben in de complexe materie van rouw en verlies:

  • Wat houdt een rouwproces in?
  • Hoe ga je zelf om met verlieservaringen?
  • Welk eigen ongemak ervaar je hierbij?
  • Welke oordelen en verwachtingen draag je met je mee?
  • Wat kun je doen (of laten) om iemand in rouw bij te staan?

Door meer te weten over rouwprocessen en ook over je eigen gevoelens hierbij, kun je belangrijke stappen zetten om de kloof bij verlies en verandering kleiner te maken. Dit leidt tot meer verbinding, begrip en aanvoelen van wat zich afspeelt. Meer kennis kan je de rust en het vertrouwen geven om in alle sereniteit te luisteren naar het verdriet, intens en compassievol, zodat de ander wordt geholpen de eigen antwoorden te vinden. Iemand steeds weer zijn verhaal laten doen, zonder adviezen of beoordelingen, helpt de ander ordenen.

Wat doet PuurPotentieel binnen organisaties?