Over mij – Antoinette

Al van jongs af aan houd ik me bezig met de diepgaandere betekenis van het leven. Daarmee leer ik mezelf (nog) steeds beter kennen, maar ook wat andere mensen beweegt fascineert mij. Ieder mens wordt (vaak) als een nog onbeschreven blad geboren. We groeien op en leren we van het leven. Ieder doet zo zijn eigen ervaringen, vreugde, verdriet maar ook littekens op. Ik heb geleerd dat juist op de kruis- en keerpunten van het leven de grootste uitdagingen liggen, en ook dat hier vaak de meest betekenisvolle veranderingen uit voortkomen. Dit voor mezelf en met anderen uit te diepen geeft mij persoonlijke vervulling en heeft me in 2010 op het pad gebracht van mijn bedrijf PuurPotentieel. Met het creëren van mijn praktijk als een ‘Sacred Space’, kan ik een baken van veiligheid, vertrouwen, inspiratie en reflectie zijn voor mijn cliënten. Eenieder die het verlangen heeft om het Pure en unieke Potentieel in zichzelf te (her)ontdekken is hier welkom.

Ik ben gekwalificeerd als integratief therapeut in de holistische geneeswijzen. Dat wil zeggen dat ik niet alleen kijk naar de klachten, maar naar de mens als geheel. Bovengenoemde symptomen zijn vaak een signaal van een verstoring in onszelf. Daarom bestrijden we niet alleen de symptomen maar kijken we naar de dieperliggende oorzaken om inzichten en begrip te krijgen en daardoor een duurzame verbetering van de klacht. Door de verbinding van zowel het verstandelijke-, emotionele-, lichamelijke en bewustzijnsdeel kan een blijvende transformatie plaatsvinden en wordt de totaliteit in balans gebracht. Hierbij vormt de cliënt zelf altijd het uitgangspunt, sleutels en antwoorden tot vooruitgang zijn in zichzelf te vinden. Ik stem me steeds specifiek af op iedere cliënt, want elk mens is uniek in zijn of haar eigen benadering en ook omdat dit per moment kan verschillen.

Deelname intervisiegroep

Tijdens bijeenkomsten met een groep van integratieve therapeuten staat reflectie op ons eigen functioneren centraal. We kunnen elkaar bevragen, aanvullen, adviseren, confronteren, ondersteunen en ook kan er specifieke casuïstiek worden ingebracht. Zo is intervisie een manier om van collega’s te leren aan de hand van concrete situaties die voorkomen of voorgekomen zijn. Dit heeft tot doel onze beroepsdeskundigheid op peil te houden en/of onze professionele ontwikkeling en praktijkvoering te verbeteren.

Scholing, nascholing en vooral ook leren van het leven

Mijn ervaringen, mijn scholing en mijn werkzaamheden voeden mijn eigen ontwikkeling. Zij dragen bij aan wie ik ben als mens en waar ik voor kan staan. Ik voed me dan ook vanuit het principe van een leven lang leren. Iedereen heeft zijn eigen levensverhaal, zijn eigen ontwikkeling, eigen talenten, goede maar ook minder goede kwaliteiten, positieve en negatieve eigenschappen. Dat maakt ons uniek, en tegelijkertijd ook weer zo herkenbaar voor elkaar. Alles mag er in wezen zijn en van alles en iedereen kan er wat geleerd worden, dat is mijn levensovertuiging.  Zonder donker geen licht, zonder sterven geen leven. En zonder leven zijn er geen lessen en is er geen groei of vooruitgang. Het is mooi hoe, zelfs op de laatste momenten van het leven nog, diepgaande inzichten kunnen worden verworven. Dit heb ik zelf mogen ervaren in het Hospice alwaar ik ruim 10 jaar als vrijwilligster mensen heb mogen bijstaan in hun laatste levensfase.

Vanuit de beroepsvereniging zijn een hbo- opleiding en bij- en nascholing vereisten om erkend lid te zijn. Tevens vindt er een periodieke visitatie van mijn praktijk plaats om de organisatie van de praktijk te toetsen en waar nodig te verbeteren.

Vanuit mijn persoonlijke wens tot ontwikkeling en ook vanuit mijn eigen verantwoordelijkheid onderschrijf ik deze vereisten. Nieuwe kennis en ervaring opdoen, reflecteren met collega’s, gelijkgestemden en ook andersgezinden, en soms ook juist doen wat eng is om te doen, brengen mij verder op mijn pad.