Afgestemde begeleiding

Persoonlijke begeleidingVanuit mijn onderneming PuurPotentieel begeleid ik mensen en groepen van mensen die op enige wijze hebben te maken met een ingrijpend verlies of verandering. Ik noem mezelf hierbij ook wel Levensloop- en Transitiebegeleider, omdat dit zo mooi de ontwikkeling binnen het leven aanduidt. Ik loop een stukje naast de mensen mee op het levenspad, met oprechte aandacht en een luisterend oor, zonder oordeel. Ik geef vertrouwen en stel verhelderende vragen om het gaande proces zo zichtbaar mogelijk te maken. Ik help om ont- spanning te vinden in de verander(en)de situatie zodat we met elkaar kunnen ontdekken wat er nodig is en hoe dat kan worden bereikt. Hierbij werk ik met drie oriëntatiepunten:

  • INZICHT vanuit het verleden
  • ZIJN in de ervaring van het moment
  • VERVULLING van de verlangens van morgen
Nieuwe richting bepalen

Ik breng mensen weer in verbinding met hun innerlijke belevingswereld om uit te vinden wat er in besloten ligt. Ik help hen dit volledig te ervaren met als doel hier een zekere betekenis in te vinden, hun eigen potentieel te ontdekken en dit naar buiten te brengen. Door angst en kwetsbaarheid heen kan altijd een nieuwe weg worden ingeslagen. Door hernieuwde inzichten kunnen er bewuste keuzes gemaakt worden en kan er opnieuw richting worden bepaald.

Gezien en gehoord worden

Binnen groepen van mensen verbind ik mensen met elkaar vanuit hun essentie. Ik creëer een bedding waarbinnen iedereen zoveel mogelijk zichzelf kan en mag zijn. Zien en gezien worden – horen en gehoord worden staan centraal. Hierdoor ontstaat een diepgaander contact waardoor ieder zijn of haar innerlijke belevingswereld naar buiten kan brengen. Er ontstaat meer compassie, begrip en nieuw inzicht, waarbij verschillen mogen bestaan. Het delen van en luisteren naar elkaars verhalen, ervaringen en behoeftes werkt helend en is zeer krachtig.

Transitiebegeleiding

Ik bied managers, leidinggevenden en coaches meer inzicht in de belevingswereld van mensen die te maken hebben met een ingrijpend verlies of verandering door het geven van lezingen, workshops en trainingen. Ik reflecteer met hen op de eigen ervaringen en gevoelens hierbij. Ik geef adviezen bij de opzet en aansturing van een transitieplan, waarbij de mensen zich gehoord en gezien voelen en de draad (weer) op kunnen pakken. Lees meer hierover op de pagina organisaties.

Afgestemde benadering

Ieder mens is uniek en op eigen wijze ‘bereikbaar’. Op basis van kennis, intuïtie en zorgvuldig waarnemen, kies ik voor de meest passende benadering in het moment. Ik nodig mensen uit om zich vanuit hart, hoofd, handen, gevoel en eigen wijsheid te uiten en stappen te zetten. Werkelijk gehoord en gezien worden geeft ruimte om verder te komen.

Er zijn verschillende vormen van begeleiding mogelijk. Zie onder meer de artikelen op de pagina’s individueel en werkvormen. Wil je meer weten over de mogelijkheden of heb je behoefte aan specifiek op jou afgestemde begeleiding? Neem dan contact op via het contactformulier of maak een afspraak voor een (kosteloos) kennismakingsgesprek.

Erkenning

PuurPotentieel en ik als persoon, onder mijn volledige naam R.M.A. van Herpen, zijn aangesloten bij de Beroepsorganisatie VBAG (www.vbag.nl). Mijn werkveld valt onder natuurgeneeskundige therapie in de holistische geneeswijzen. Hierdoor kan een deelvergoeding mogelijk zijn bij sommige ziektekostenverzekeraars bij een aanvullende verzekering.  Dit kun checken via je verzekering (zie ook website independer). De hoogte van de vergoeding verschilt per ziektekostenverzekeraar, dit varieert van 40 euro tot 80% van een consult. Vaak zit er ook een maximum per kalenderjaar aan.

Ook ben ik geregistreerd als registertherapeut bij de stichting RBCZ. Dit is een overkoepelende organisatie die therapeuten op HBO-niveau in de natuurlijke gezondheidszorg certificeert en registreert en de kwaliteit waarborgt. Tevens val ik onder de RBCZ/TCZ, de klacht- en tuchtregeling.