Visie – jouw unieke kompas

Ik werk vanuit een holistische visie: lichaam en geest zijn een. Veel antwoorden op vragen liggen als het ware besloten in je eigen lichaam; je hoeft daar ‘alleen maar’ naar te luisteren om je eigen-wijsheid te ontsluiten. Wanneer je bewust naar jezelf durft te kijken, dingen aan wilt gaan die ‘eng’ zijn om te doen en je innerlijke zelf diepgaand wilt ontmoeten, dan is er veel over je eigenlijke potentieel te ontdekken. Dit biedt mogelijkheden voor een ander perspectief en hiermee kun je jouw unieke kompas gaan volgen.

Onbeschreven blad

Als kind worden we meestal geboren als een nog onbeschreven blad. Fris, onbevangen, open en spontaan, een nieuw mensje waar nog een wereld met mogelijkheden voor open ligt. Toch worden de eerste indrukken al tijdens de zwangerschap en geboorte opgedaan. Bij het groter worden leren we steeds meer over wat er van ons verwacht wordt, waarmee ons gedrag beloond of bestraft wordt en dat het leven pijn kan doen. We leren ons aanpassen, te ‘pleasen’ en zoveel mogelijk lijden en angst te vermijden. Langzaamaan worden we een voller beschreven blad en minder vrij in wie we van oorsprong waren.

De oorspronkelijke en oer-persoonlijke kwaliteiten zijn nog steeds in ons aanwezig. Juist door ingrijpende gebeurtenissen kunnen we ineens ontdekken hoezeer we van onszelf zijn afgeraakt en weer op zoek gaan naar wie we in wezen zijn. Ik help cliënten weer te luisteren naar hun werkelijke gevoel en de innerlijke stemmen, en help hen om soms juist dat te gaan doen wat zo eng voelt om te doen. Want in de kwetsbaarheid en chaos die ons omringt ligt onze éígen weg besloten. Hier liggen al onze antwoorden, mogelijkheden en vrije keuzes om voor onszelf de nieuwe koers te bepalen. Hier ligt, voor ieder van ons, ons Pure Potentieel!

Bereidheid, zelfreflectie en eigen verantwoordelijkheid

Vaak is een klacht een symptoom van een onderliggend probleem. Om klachten en problemen in ons leven echt te kunnen aanpakken zullen we de oplossing altijd in onszelf moeten zoeken. Dit bevordert onderscheidingsvermogen, en hierdoor worden we bewuster van en eerlijker over (on)bewuste drijfveren en (soms diepliggende) persoonlijke behoeften. Wanneer we bewust naar onszelf durven te kijken, zelfkennis vergroten, eigen bewustzijn uitbreiden en reflectieve vragen durven te stellen, dringen we steeds dieper door in de waarheid van onze eigen aard, het innerlijke zelf. Door te luisteren naar onze werkelijke behoeften en daar ook voor te gaan staan, kunnen we als mens vanuit het óverleven, gaan bewegen naar een daadwerkelijk plezierig en vervuld leven. Hiermee kunnen we ons persoonlijke en unieke kompas gaan volgen. Tegelijkertijd stelt het ons in staat om mede vorm te geven aan een betere wereld!