Een ander perspectief

PuurPotentieel

Een ander perspectief

PuurPotentieel is de praktijk van Antoinette van Herpen. Als psychosociaal therapeut begeleid ik:

  • Mensen die ingrijpende levensgebeurtenissen doormaken waardoor ze vastlopen in hun leven, zoals; verlieservaringen, ernstige ziekte, ontslag, angsten en traumatische ervaringen. Lees meer…
  • Professionals, zoals therapeuten, coaches, trainers, praktijkondersteuners, die in hun werk vastlopen op ‘persoonlijke stukken’ c.q. levensvragen. Lees meer…

Als je op enige wijze vastloopt in je leven, blijft hangen in gebeurtenissen en niet verder komt, dan kan dat de nodige onrust geven. De (positieve) energie lekt uit je weg en je kunt uit contact raken met jezelf of je omgeving. Daar waar je altijd ‘in control’ was van je leven, je relatie of je werk, lijkt het nu of je de regie niet meer volledig zelf in handen hebt. Er kan verlies van zelfvertrouwen, somberheid, eenzaamheid en gebrek aan perspectief optreden.

Dit vastlopen vraagt om de moed om in jezelf te kijken; waar loop je eigenlijk tegenaan? Welke aspecten in jezelf worden aangesproken, hoe ga je daarmee om of waar loop je misschien voor weg? Wat zijn de wensen t.a.v. een nieuwe of gewenste situatie? Wat heb je precies nodig om veranderingen aan te brengen, patronen te doorbreken? Durf je om hulp te vragen, te doen wat soms eng is om te doen, in de spiegel te kijken en jezelf in de diepte te ontmoeten?

Het is tijd voor een ander perspectief. Leer op verdiepende wijze te kijken naar jouw eigen dilemma’s, schep je oorspronkelijke intenties weer helder en vind jouw oer persoonlijke kwaliteiten om jouw pure potentieel in te gaan zetten. Veel antwoorden en oplossingen zijn ‘gewoon’ in jezelf te vinden. Ik kan je helpen om door de innerlijke belemmeringen, ruis en blinde vlekken heen te kijken naar wat er in jou gezien, gehoord en gevoeld mag worden. Door jezelf op deze wijze opnieuw te herijken komen jij zelf, je situatie en jouw toekomst in een ander licht te staan waardoor een nieuwe weg zich kan ontvouwen. En waarbij je zelf weer volledig aan het stuur van je leven zult zitten.

Bloedlijnen

Vastlopen door ingrijpende levensgebeurtenissen

Ingrijpende levensgebeurtenissen kunnen zeer confronterend zijn, ze brengen intense gevoelens en emoties met zich mee, die je behoorlijk uit het veld kunnen slaan. Bovendien kunnen ze leiden tot verschillende lichamelijke klachten. Soms zijn klachten zo ernstig dat je niet kunt functioneren zoals je gewend was, je kent jezelf niet meer terug. Innerlijk kan er zoveel zijn vastgezet dat je daar de diepgaande effecten van ervaart in je leven.

Klachten die je kunt ervaren zijn; eenzaamheid, gevoel van machteloosheid, angsten, slaapstoornissen, somberheid of depressieve gevoelens, verminderde energie, passiviteit, paniekaanvallen, voortdurende stress, gebrek aan zelfvertrouwen, gebrek aan zingeving, PTSS, e.a.

De omgang met ingrijpende levensgebeurtenissen brengt, afhankelijk van de omstandigheden, voor iedereen een ander proces op gang met verschillende tijdskaders. En ook wat iemand nodig heeft is per persoon verschillend.

Mijn ervaring is dat in de kwetsbare gevoelens en ogenschijnlijke chaos die hiermee gepaard gaan, de oplossingen en mogelijkheden besloten liggen. Het is dus van belang om inzicht te krijgen in de eigen, innerlijke en externe processen. Ook is het van belang om de nieuwe of gewenste situatie te verkennen; wat wil je precies en wat is daarvoor nodig? Het zetten van stappen is essentieel om verder te kunnen gaan en in harmonie te komen met de veranderde situatie.

Zodra je merkt dat je te maken hebt met een of meerdere verschijnselen, is het belangrijk om te delen wat er in je omgaat en waar je tegenaan loopt. Als het niet goed mogelijk is om dit met je naaste omgeving te doen dan is het erg zinvol om professionele hulp in te schakelen. Door, onder zorgvuldige begeleiding, je gevoelens over de situatie te verkennen, te uiten en te doorleven kun je weer grip krijgen op de veranderde omstandigheden.
Heb je interesse om met mij te inventariseren wat ik voor jou kan betekenen in de situatie waarin je vastloopt, mail me dan even via het contactformulier. Je kunt ook een afspraak maken voor een (gratis en vrijblijvend) kennismakingsgesprek. Ik bied altijd zorg op maat, specifiek op jou afgestemd! Samen gaan we jouw innerlijke kompas weer opnieuw afstellen.

“Een jaar geleden werd ik ziek door covid-19. Hoewel de ziekteverschijnselen aanvankelijk mild waren, ben ik nog niet volledig hersteld. Sinds twee maanden ondersteunt Antoinette mij bij mijn herstel. Ik heb lang last gehad van kortademigheid en benauwdheid, en heb nog steeds erg weinig energie. Psychisch vond ik het ook steeds zwaarder worden. Antoinette helpt mij dit moeizame proces dragelijker te maken. Daarbij zet ze verschillende ‘werkvormen’ in en komen allerlei thema’s langs. Ik vind het prettig dat ik dit ook online met haar kan doen, daardoor besteed ik geen energie aan reistijd. Dingen die bij Antoinette aan de orde komen, komen ook weer terug in de oefentherapie bij collega- therapeut Jolanda van den Akker, BodyWijs. Deze samenhang heeft voor mij echt meerwaarde omdat ik zelf ook merk hoe lichaam en geest op elkaar kunnen inwerken.”

“Ik vond het heel fijn dat Antoinette meerdere therapievormen kan gebruiken om met een probleem of blokkade aan de slag te gaan. Ik heb juist door deze ‘multi’-therapievorm veel inzicht gekregen in wie ik ben, wat ik wil en wat ik nodig heb om blokkades of problemen op te lossen. Door de rustige en warme/ liefdevolle begeleiding van Antoinette ben ik in staat geweest om met vertrouwen ‘naar binnen’ te gaan om zo de dieperliggende gevoelens en emoties naar boven te halen. Ik heb haar begeleiding en therapie als zeer heilzaam ervaren.”

“Antoinette heeft de gave om mij de ruimte te geven volledig mezelf te zijn en daardoor kon ik in vertrouwen het visualisatieproces door. Na afloop van de visualisatie voelde ik me ruim, vrolijk, opgelucht en geheeld. Ik heb ook een ademsessie gedaan bij Antoinette. Wederom heel snel dat gevoel van alle ruimte om mezelf te zijn. Heerlijk! Tijdens deze sessie kwam heel veel oude energie vrij, waardoor ik daarna letterlijk meer ruimte ervoer om te ademen.”

“Enorm bedankt voor de manier waarop je mij ondersteund hebt bij mijn verlieservaring. Ik heb dit niet alleen als professioneel uitstekend, maar vooral ook als liefdevol ervaren. Het heeft me echt goed gedaan!”

“Ik ben erg dankbaar dat Antoinette op mijn pad is gekomen. Hoewel ik het in het begin heel spannend vond toen het eerste gesprek plaatsvond, wist Antoinette mij met haar vriendelijke en open uitstraling al gauw gerust te stellen.

De gesprekken met haar heb ik als warm en vertrouwd mogen ervaren.”

“De sessies bij Antoinette heb ik tot nu toe als erg prettig ervaren. In een veilige en rustige omgeving is zij een luisterend oor voor mij geweest, maar heeft ze ook vragen gesteld en/of mij gereflecteerd waar ik vervolgens weer verder mee kon gaan. Ook de geleide meditaties waren fijn en pas ik nu wel eens toe in mijn dagelijks leven.”

Navigeren

Vastlopen bij het uitoefenen van je werk

Professionals die met mensen werken op het psychosociale vlak, hebben vaak alleen zichzelf als Tool. We hebben de nodige opleidingen afgerond, veel levens- en ook professionele ervaring opgedaan en hebben geleerd om vooral in- en naar onszelf te kijken. We zetten ons hoofd, hart en intuïtie niet alleen in in ons dagelijkse leven, het zijn ook onze gereedschappen zodra we met onze cliënten aan het werk zijn. Het vermogen van ons als professional om emotioneel afgestemd te blijven op de cliënt, maar tegelijkertijd ook op onszelf is essentieel. Zeker als er sprake is van heftige of pijnlijke stukken waar de cliënt mee worstelt. Het vereist van ons een verwachte professionele houding.

Om te allen tijde bereikbaar te kunnen blijven voor onze cliënten, hen een ‘Sacred Space’ te kunnen blijven bieden, is het nodig om steeds weer de processen aan te gaan op de stukken waarop we zelf geraakt worden! We dienen weg te blijven van projecties en (tegen)overdracht, zodat we zuiver en als een onbeschreven blad aanwezig kunnen zijn. Zelfreflectief zijn is een van onze belangrijkste condities om dat te kunnen bereiken; stilstaan bij wat je denkt, doet en voelt en hoe dat samenvalt met jouw persoonlijke leerweg en ervaringen. Het is een vorm van ‘een leven lang leren’ om steeds meer inzicht te ontwikkelen in ons eigen gedrag, wie we in wezen zijn (Of het diepst van onze kern zijn, of wie we bedoeld zijn te zijn), en wat onze intrinsieke motivatie is voor nu, maar ook richting de toekomst.

Zodra je merkt dat je zelf uitgenodigd wordt om een laagje dieper in jezelf te kijken, kan het voorkomen dat je te maken hebt met blinde vlekken, waardoor je vastloopt en er zelf niet uitkomt. Je eigen triggers, patronen, schaduwstukken of wond(en) komen ineens in een ander licht te staan. Je herkent misschien het probleem of het patroon, misschien snap je zelfs goed waar het vandaan komt. Maar het lukt je niet om dit aan te pakken en te veranderen. Het is van groot belang om hierop te reflecteren en de innerlijke processen aan te gaan, anders kan het een negatieve invloed hebben op je werk. Durf uit te reiken; vraag bijvoorbeeld hulp bij collega’s tijdens intervisie of supervisie.

Ais intervisie of supervisie niet voldoende brengt, dan is het misschien tijd voor een ander perspectief? Wil je je proces aangaan en volledig in de diepte doorgronden, dan kun je bij mij terecht. Ik bied altijd zorg op maat, specifiek op jou afgestemd! Samen kijken we welke betekenis de persoonlijke stukken voor jou hebben en waar het je toe uitnodigt. Dat wat je niet meer dient transformeren we naar kracht en hernieuwde energie. We zullen nieuwe mogelijkheden ontdekken en nieuwe paden om te bewandelen.  Hiermee kun je je eigen stroom weer meer ruimte geven. Door je eigen stukken te transformeren bereid je nieuwe wegen om ook je cliënten in mee te nemen. Onze eigen ervaringen en doorgemaakte processen maken ons tot wie we zijn als mens, maar ook als professional.

Samen zetten we alle facetten van jou en jouw opdracht in het leven weer volledig in het licht, zodat het te navigeren pad zichtbaar wordt.

“Warm, spiritueel, verrassend en effectief. Dat zijn de woorden die direct in me opkomen, als ik terugdenk aan mijn coachingstraject bij Antoinette. Al heel wat jaren worstel ik met mijn onzekerheid. Ondanks een succesvolle carrière, een druk sociaal leven en een warme kring van vrienden en familie, zat ik regelmatig ‘niet lekker in mijn vel’.
Ik kon dit niet verklaren, had voortdurend problemen met de balans vinden in mijn leven en ging steeds over de grens. Teveel willen, te hard werken en vaak doodmoe van ‘alle ballen in de lucht houden’. Ondanks trainingen en eerdere coachingstrajecten begreep ik mezelf niet op dit vlak. Waarom doe ik mezelf dit steeds aan?
Door Antoinette heb ik het antwoord gevonden op deze vraag. Haar gedegen aanpak, oprechte interesse en haar warme persoonlijkheid hebben mij echt inzicht gegeven.
Ik heb tijdens een Rebirthingsessie letterlijk ‘gevoeld’ waar de pijn en de oorsprong van mijn vraagstuk zat. Een emotionele, maar vooral bijzondere ervaring die mij ontzettend veel heeft gebracht.”

“Na uitleg over het doel van de StemDialoog kreeg iedereen een rol toebedeeld van waaruit zij of hij haar of zijn zienswijze vertolkte. Het onderwerp van de avond was samenwerking/ verbinding met elkaar. Iedereen kon zich gemakkelijk uiten zonder in botsing met elkaar te komen. Dit werd door alle deelnemers achteraf als positief ervaren. Na een aanvankelijk onwennig begin, ervaarde iedereen aan het eind van de avond een ontspannen en prettige sfeer waarin gecommuniceerd kon worden.”

“Antoinette heeft voor ons bestuur een groepsreflectie geleid, volgens de praatstok- en dialoogmethodiek, met als doel om een gezamenlijke verdiepingsslag te maken. Ze heeft dit op een integere, rustige en innemende wijze aangepakt, daarbij de grote lijn in de gaten houdend. Antoinette droeg er zorg voor dat iedereen aan bod kwam, herpakte waar nodig en wist steeds kernachtig de essentie weer te geven van een thema. Ook het verslag dat we na afloop van haar ontvingen, gaf veel aanknopingspunten voor ons als bestuur om onze mogelijkheden nog beter te benutten. We vonden het unaniem een zinvolle en inspirerende bijeenkomst en kijken uit naar een vervolg.”

“Antoinette begeleide me op een hele mooie manier in haar speciaal gemaakte visualisatie voor mij. Bijzonder om te ervaren dat de beelden die ik hierin zag exact zo waren als mijn foto’s. Veel onscherpte, wat voor mij staat voor rust, ruimte en zachtheid. En de heldere focuspunten staan voor mijn duidelijke focus op doelen in mijn leven. Nu snap ik ook waarom ‘het licht’ het belangrijkste is geworden mijn foto’s, het staat namelijk centraal in heel mijn leven. Een mooie bevestiging van mijn weg die ik in ben geslagen.”

“Antoinette is kalm en vertrouwd, toont oprechte interesse en laat me in mijn waarde. Geeft tips en handreikingen waarmee ik aan de slag kan. Ze laat me mijn eigen ontdekkingstocht maken.”