Dialoogcirkel

DialoogcirkelDe Dialoogcirkel is een goede methode om mensen met elkaar in een open en diepgaand gesprek te brengen over een bepaald thema. Door met elkaar ervaringen, ideeën en dromen uit te wisselen, ontstaat er ruimte voor nieuwe inzichten. Tevens wordt helderheid verkregen in de te nemen persoonlijke stappen om deze ideeën of dromen tot uitvoer te brengen. De dialoog creëert een speciale onderlinge verbinding in het moment van samenzijn. De Dialoogcirkel wordt door een gespreksleider geleid, volgens de Dialoogmethodiek Appreciative Inquiry. Tevens kan de Dialoogcirkel worden geleid met behulp van een Praatstok. Deze methode wordt ingezet bij lotgenotenbijeenkomsten, bij teamgesprekken en bij familiegesprekken.

Dimensie

De essentie van de dialoog is om in contact met jezelf en elkaar te communiceren vanuit een oprechte, eerlijke en betrokken houding. Het nodigt je uit om je innerlijke belevingswereld naar buiten te brengen en te delen. Alles wat in woorden wordt vertaald en uitgesproken, wordt naar het bewustzijnsniveau gebracht, waardoor je elkaar wezenlijk zult ontmoeten en mooie inzichten zult krijgen. Hiermee kun je elkaar inspireren en soms puzzelstukjes aanreiken die op hun plek vallen. De dialoog vereist verstilling en rust om te kunnen doorvoelen wat er op dieper niveau wordt geraakt. De ervaring leert dat er bijzondere dimensies zullen ontstaan in het gesprek, doordat iedereen open en in volle aandacht aanwezig is. Het voelt alsof je thuis bent in aanwezigheid van mensen die je al jaren lijkt te kennen.

Methodiek

De vragen die tijdens de dialoog worden gesteld gaan inhoudelijk over wat het thema in jouw leven betekent en wat jouw ervaringen hiermee zijn. Wat zou jouw ultieme droom of fantasie zijn ten aanzien van het thema, en hoe zou je dit kunnen realiseren? Wat heb je hiervoor nodig of wat zou je mogelijk anders doen dan voorheen? Wat zou je eerste stap kunnen zijn? Er wordt gesproken en geluisterd, zonder met elkaar in debat te gaan.

De gesprekleider van de dialoog hanteert gespreksregels die onder meer inhouden dat iedereen de ruimte en tijd krijgt om zijn of haar verhaal te vertellen. Er wordt een houding van gelijkwaardigheid en nieuwsgierigheid verwacht, zonder oordeel. Iedereen spreekt vanuit zichzelf waarbij onderlinge verschillen worden geaccepteerd zoals ze zijn. Er mogen stiltes vallen, en iedereen kan zichzelf zijn.

“Als mensen spreken vanuit de diepste verstilling, vanuit de diepste waarde, verdienen ze gehoord te worden. Sterker nog, ze worden gehoord” – Marieke de Vrij

Voor meer informatie over hoe De DialoogCirkel voor jou inzetbaar is kun je contact met mij opnemen. Gebruik hiervoor het contactformulier of bel me op onderstaand telefoonnummer!