Het Familiegesprek

Het familiegesprekEen respectvolle wijze om eer te bewijzen aan een overleden dierbare is het voeren van een (begeleid) familiegesprek, of een naastengesprek als dit gebeurt met vrienden of collega ‘s erbij. Tijdens dit gesprek worden herinneringen gedeeld met elkaar. Hieruit kunnen diverse belevingen naar voren komen, en soms zelfs verrassende aspecten van de overledene die niet bij iedereen bekend waren. Een dergelijk gesprek is ook zeer goed inzetbaar als niet alle nabestaanden op één lijn zitten met elkaar, maar toch op een positieve wijze samen hun dierbare willen gedenken.

Met behulp van de Praatstok ontstaan gesprekken waarin actief wordt geluisterd, zonder dat dit hoeft te betekenen dat men het met elkaar eens is. Men laat elkaar wel zien dat er respect is voor de woordvoerder. Ieders standpunt wordt gehoord en de oorspronkelijke kwaliteit van luisteren wordt benut: de ander wordt niet onderbroken, er wordt geen onnodige informatie herhaald en er worden geen irrelevante vragen gesteld. Er is aandacht voor elkaar en iedereen kan in zijn eigen waarde blijven. Dit zorgt ervoor dat er goed op elkaar kan worden ingespeeld en dat er heldere afspraken gemaakt kunnen worden om samen verder te komen.

Naar aanleiding van een groepsgesprek komen er vaak nog wensen naar voren over hoe een ieder de verdere nagedachtenis zou willen beleven. Dit kan bijvoorbeeld door meerdere samenkomsten te organiseren, of door het creëren van een gezamenlijk symbool of ritueel dat spontaan kan ontstaan, en waarmee uiting aan het verlies kan worden  gegeven.

De oorsprong van de Praatstok

De praatstok (in Engels The Talking Stick) is van oorsprong afkomstig van Native indianenstammen in Noord Amerika. Vanuit de eeuwenoude traditie wordt dit hulpmiddel gebruikt tijdens raadsvergaderingen van stamoudsten. De praatstok wordt ingezet als communicatiemiddel, waarbij diegene die de stok in handen heeft, als enige het woord mag voeren. Van alle aanwezigen wordt verwacht aandachtig, empatisch en actief te luisteren, zonder de woordvoerder te onderbreken.

Meer informatie

Voor meer informatie over hoe het familiegesprek voor jou en je naasten inzetbaar is, kun je contact met mij opnemen. Gebruik hiervoor het contactformulier of bel me op onderstaand telefoonnummer!