Het Teamgesprek

Het teamgesprekEen respectvolle wijze om eer te bewijzen aan een collega waarvan een naaste is overleden, is het voeren van een teamgesprek. Tijdens dit gesprek wordt er vol aandacht geluisterd naar het verhaal van de persoon in kwestie. Er kunnen vragen gesteld worden, en er kunnen met elkaar afspraken gemaakt worden hoe er ruimte voor de rouw op de werkvloer kan worden gecreƫerd, op basis van wat deze persoon nodig heeft in deze situatie. Naar aanleiding van dit gesprek kunnen er bij andere teamgenoten verschillende herinneringen van eigen verlieservaringen naar boven komen. Ook hier kan tijdens het gesprek volop ruimte voor worden gemaakt.

Het teamgesprek kan ook heel goed ingezet worden wanneer een collega uit het team zelf is overleden. Tijdens dit gesprek worden herinneringen aan deze collega gedeeld met elkaar. Hieruit kunnen diverse belevingen naar voren komen, en soms ook aspecten van de overledene die niet bij iedereen bekend waren. Een dergelijk gesprek draagt er aan bij om op een positieve wijze samen de overleden collega te herdenken.

Met behulp van de Praatstok ontstaan gesprekken waarin actief wordt geluisterd, zonder dat dit hoeft te betekenen dat men het met elkaar eens is. Men laat elkaar wel zien dat er respect is voor de woordvoerder. Ieders standpunt wordt gehoord en de oorspronkelijke kwaliteit van luisteren wordt benut: de ander wordt niet onderbroken, er wordt geen onnodige informatie herhaald en er worden geen irrelevante vragen gesteld. Er is aandacht voor elkaar en iedereen kan in zijn eigen waarde blijven. Dit zorgt ervoor dat er goed op elkaar kan worden ingespeeld, en dat er heldere afspraken gemaakt kunnen worden om samen verder te komen.

De oorsprong van de Praatstok

De praatstok (in Engels The Talking Stick) is van oorsprong afkomstig van Native indianenstammen in Noord Amerika. Vanuit de eeuwenoude traditie wordt dit hulpmiddel gebruikt tijdens raadsvergaderingen van stamoudsten. De praatstok wordt ingezet als communicatiemiddel, waarbij diegene die de stok in handen heeft, als enige het woord mag voeren. Van alle aanwezigen wordt verwacht aandachtig, empatisch en actief te luisteren, zonder de woordvoerder te onderbreken.

Meer informatie

Voor meer informatie over hoe het teamgesprek voor jou en je team van naaste collega ‘s inzetbaar is, kun je contact met mij opnemen. Gebruik hiervoor het contactformulier of bel me op onderstaand telefoonnummer!