Praatstok Workshop

Praatstok Workshop

De Praatstok (in Engels The Talking Stick) is van oorsprong afkomstig van Native indianenstammen in Noord Amerika. Vanuit de eeuwenoude traditie wordt dit hulpmiddel gebruikt tijdens raadsvergaderingen van stamoudsten. De praatstok wordt ingezet als communicatiemiddel , waarbij diegene die de stok in handen heeft, als enige, het woord mag voeren. Van alle aanwezigen wordt verwacht aandachtig, empatisch en actief te luisteren zonder de woordvoerder te onderbreken. Als iemand anders wat wil zeggen mag hij vragen om de stok. Het ontvangen van de praatstok gebeurt onder één voorwaarde; hij of zij vat eerst samen wat degene die het woord voerde heeft gezegd. Als de woordvoerder vindt dat wat hij/ zij heeft verteld goed is samengevat, en belangrijker nog – zich begrepen voelt – kan deze de praatstok overdragen. Zodra een woordvoerder zijn verhaal heeft gedaan, wordt de stok aan een volgende woordvoerder doorgegeven.

Toepassing in het hier en nu

Met behulp van de Praatstok ontstaan overlegsituaties waarin actief wordt geluisterd zonder dat dit hoeft te betekenen dat men het met elkaar eens is, maar men laat elkaar wel zien dat er respect is voor de woordvoerder. Er worden andere standpunten gehoord en de oorspronkelijke kwaliteit van luisteren wordt benut: de ander, die wijsheid aan het overbrengen is, wordt niet onderbroken, er wordt geen onnodige informatie herhaald en er worden geen irrelevante vragen gesteld. Er wordt meer verstaan en begrepen en er wordt op een nieuwe manier met anderen omgegaan. Dit zorgt ervoor dat er goed op elkaar kan worden ingespeeld, er gezamenlijke, heldere afspraken gemaakt kunnen worden. Er wordt op een respectvolle manier met elkaar omgegaan om samen verder te komen. Deze wijze van communiceren transformeert negatieve energie in een creatieve, vormende energie, met oog voor het potentieel en de toegevoegde waarde van elk van de deelnemende personen.

Bedrijfsleven

Deze methode met de Praatstok kan prima worden ingezet in het bedrijfsleven. Het leidt tot heldere en daadkrachtige vergaderingen met daarbij vaak aanzienlijke tijdsbesparingen. Iedereen voelt zich gezien en gehoord en dit leidt tot coöperatieve en effectieve werkresultaten. In plaats van een stamoudste kan een dagvoorzitter de focus en tijdsbewaking in de gaten houden, en zorgen dat iedereen die wat wil delen ook aan het woord komt.

Kinderen

Het werken met een Praatstok is ook een prima methode waarmee kinderen al jong kunnen leren aandachtig te luisteren naar anderen, en om andere standpunten te respecteren. Zo kan de Praatstok in een kringgesprek op school worden ingezet, maar ook in gezinsverband om bijvoorbeeld met volle aandacht elkaars week door te nemen.

Hoe ziet de workshop er uit?

De workshop begint met een kringgesprek waarbij iedereen wat over zichzelf vertelt en over de verwachtingen t.a.v. het werken met de Praatstok. De methodiek van communiceren met de Praatstok wordt hierbij uiteraard meteen ingezet. Vervolgens volgt er uitleg over het maken van de Praatstok waarna ieder aan de slag gaat met het maken van een eigen Praatstok.
Vanuit de oorspronkelijke traditie maken de mensen die een overlegbijeenkomst organiseren hun eigen praatstok. Hierbij worden de persoonlijke krachten en potentiële eigenschappen zoveel mogelijk gesymboliseerd door het gebruik van kleur en verschillende natuurlijke materialen. Iedere praatstok is dus persoonlijk en zal verschillen van andere exemplaren.
Tijdens deze workshop word je geïnspireerd door het werken met natuurlijk materiaal zoals hout, touw, veren, leer, kralen, draad, verf , etc. Je krijgt uitleg over symboliek van de kleuren, de vormen en de materialen die je wilt gebruiken op je praatstok. Tot besluit neem je de Praatstok als een belofte tot helder communiceren en een herinnering aan deze mooie dag mee naar huis.

Wil je graag eens deelnemen aan deze workshop, hou dan de jaaragenda in de gaten voor geplande data. Je kunt PuurPotentieel ook ‘Liken’ op Facebook, dan wordt je automatisch op de hoogte gehouden van de nieuwste updates.

Heb je zelf een groep van 4 – 10 personen, neem dan vooral contact met me op om te praten over de mogelijkheden en een prijsopgave.

Werken met de Praatstok

In navolging op de creatieve workshop Praatstok maken bied PuurPotentieel nu ook een workshop aan om de Praatstok ook werkelijk in te kunnen zetten tijdens zakelijk-, familie- of ander overleg of dialoog. Zie de jaaragenda.

Workshopfoto