De StemDialoog

Dialoogcirkel kopie

De StemDialoog is een methode om een dialoog te creëren waarmee vanaf 7 verschillende gezichtspunten naar een thema, doelstelling of probleem wordt gekeken. Het kan zowel individueel als in groepen gebruikt worden, voor specifieke en persoonlijke tot heel complexe en collectieve uitdagingen. Bij deze universele dialoogmethode worden aspecten toegepast vanuit het Systemisch werk, Chakrapsychologie en Voice Dialogue.

Er wordt gewerkt met 7 stemmen, elk representatief voor een eigen gezichtspunt met specifieke eigenschappen en vraagstellingen. Binnen groepen vindt er een rolverdeling plaats per stem, en bij grote groepen kunnen meerdere personen per stem worden ingedeeld. Bij individuele toepassingen wordt er een interne dialoog ingezet, en komen de innerlijke stemmen beurtelings aan bod.

Mogelijkheden en belemmeringen onderzoeken

Iedereen kan bijdragen en wordt uitgenodigd om open te staan, en uit de eigen patronen te stappen. Vanuit elk gezichtspunt wordt er uitvoerig en gedetailleerd naar de van tevoren vastgestelde doelstelling gekeken, waarbij het belangrijk is in de rol te blijven. Per stem worden ideeën, mogelijkheden, belemmeringen e.d. uitvoerig onderzocht en besproken in dialoogvorm. Dat wil zeggen; aandachtig en zonder oordeel naar elkaar luisteren en spreken. Hierdoor ontstaat wezenlijk contact waardoor zichtbaar wordt wat er werkelijk in jou en/of in de groep leeft. Alles mag boven tafel komen, niets is te gek.

Vervolgens worden de uitkomsten van de verschillende stemmen samengebracht en (plenair) besproken. Het communiceren met behulp van de StemDialoog creëert nieuwe invalshoeken die anders onopgemerkt zouden blijven. Verborgen ideeën en belemmeringen worden zichtbaar gemaakt. Naar aanleiding van de uitkomsten kunnen er voorlopige bevindingen worden vastgesteld en uitgewerkt. Er ontstaat nieuwe focus en er kunnen concrete afspraken over de voortgang worden gemaakt. Door commitment en het doorpakken op de nieuwe afspraken kunnen er daadwerkelijk nieuwe stappen worden gezet.

De StemDialoog is avontuurlijk en inspirerend!

De methode biedt mogelijkheden voor creatie, nieuwe ontwikkelingen en transformatie. Het nodigt uit om op andere wijze te kijken naar een thema of situatie. De innerlijke wijsheid en dat wat in potentie al aanwezig is binnen jezelf en/ of in de groep wordt aangesproken. Dit leidt tot heldere observaties, bewustwording, mogelijke oplossingen, besluitvorming en realisatie van de doelstelling. De inzet van de verschillende stemmen binnen een systeem helpt om evenwicht te herstellen en geeft op dieper gelegen lagen ruimte voor inzicht, zingeving en acceptatie. Onderlinge verbindingen worden gecreëerd of hersteld, elke stem wordt gehoord en gezien, en draagt een eigen steentje bij aan het geheel. De cirkel is (weer) rond.

De StemDialoog is een product van en door PuurPotentieel.

Wil je weten hoe dit ook voor jou of binnen jouw organisatie kan worden ingezet? Neem dan contact met me op via het contactformulier of bel me op onderstaand telefoonnummer.