Werkwijze in de praktijk

In gesprek met cliënten gaan we samen aan de slag met verschillende technieken als geleide meditatie en visualisatie, EMDR, regressie, oefeningen op het gebied van neuro linguïstisch programmeren (NLP), e.a. Fysieke, emotionele, mentale en spirituele klachten komen aan de orde. Deze integratieve therapievormen helpen te verhelderen wat op emotioneel en onderbewust niveau speelt. Dit kan leiden tot nieuwe inzichten waar cliënten weer verder mee kunnen.
Ieder mens is uniek en op eigen wijze ‘bereikbaar’. Op basis van kennis, vaardigheden, intuïtie en zorgvuldig waarnemen werken we altijd met de meest passende benadering in het moment.

In de begeleiding zal ik vooral met 3 perspectieven werken:

  • INZICHT vanuit het verleden
  • ZIJN in de ervaring van het moment
  • VERVULLING van de verlangens van morgen

Kennismaken

Mogelijk heb je me gevonden via mijn website, social media of ons netwerk. Wat goed, want dit kan een belangrijke eerste stap zijn voor een nieuwe fase in jouw leven! En je bent natuurlijk van harte welkom om nader kennis met me te maken.
Als je wilt weten of ik dat voor je kan betekenen waarnaar je op zoek bent, dan kun je me benaderen via het contactformulier. Tevens is het mogelijk om een vrijblijvend kennismakingsgesprek met mij in te plannen. Dat zal bij voorkeur bij mij in de praktijk plaatsvinden, maar kan indien nodig ook via een beveiligde Beeldbel- afspraak.

Zodra je voelt dat je nader met mij in gesprek wilt komen voor persoonlijke begeleiding, dan zal ik je een intakeformulier toezenden waarop je relevante informatie kunt invullen. Dat is dan de basis voor het verdere traject. Tijdens het eerste consult bespreken we allereerst de informatie die ik van je heb ontvangen via het intakeformulier, de wederzijdse verwachtingen ten aanzien van de begeleiding en wat de uiteindelijke kerndoelstelling is. Er wordt een behandelplan met mogelijke werkvormen, kostenplaatje en tijdspad voorgesteld. Gedurende het begeleidingstraject stemmen we dit steeds weer af en stellen we waar nodig bij. Ik vind het belangrijk dat cliënten zelf regie houden op de uitkomst en het gewenste pad.

Richting bepalen

Als je vastloopt in je leven dan helpt het om even stil te staan en je situatie te verkennen. (H)erkennen en doorleven van je gedachten, gevoelens, emoties en pijnpunten zullen je helpen om inzicht te krijgen in dat wat er juist nu van jou gevraagd wordt. Maar soms is het moeilijk om door je eigen zogenaamde ‘blinde vlekken’ heen te zien. Dan is het fijn als iemand vanuit een ander perspectief met je meekijkt. Ik help je bij het vinden van jouw antwoorden en oplossingen, door samen met jou de diepte in te gaan en af te dalen in jouw innerlijke zelf.

We zullen zoveel mogelijk de oorzaak van problemen aanpakken en niet slechts symptomen bestrijden. Het grote voordeel hiervan is, dat, wanneer de bron direct wordt aangepakt, de bijbehorende symptomen veelal vanzelf verdwijnen. In de innerlijke belevingswereld kan bewust maar ook onbewust veel besloten liggen. Ik help je om je hiermee (opnieuw) te verbinden en daar ook een laagje dieper in te gaan. Het doel is hierin betekenis te vinden die voor jou van belang is. Om jouw Pure Potentieel te ontdekken, af te pellen, en uit te gaan drukken. Ook door eventuele angst en kwetsbaarheid heen kan altijd een nieuwe weg worden ingeslagen.

Iedereen is uniek en op eigen wijze ‘bereikbaar’. Op basis van kennis, intuïtie en zorgvuldig waarnemen kies ik daarom, in afstemming met jou, voor de meest passende benadering in het moment. Ik nodig je uit om je vanuit hart, hoofd, handen, gevoel en eigen wijsheid te uiten en stappen te zetten die jou op weg zullen helpen. Samen kijken we vanuit verschillende perspectieven naar jouw issues. Door hernieuwde inzichten kunnen er bewuste keuzes gemaakt worden en kan er opnieuw richting worden bepaald en stappen worden gezet.